Bàn tròn sắt - 2 鐵圓桌架 - 2

Bàn tròn sắt - 2 鐵圓桌架 - 2

Bàn tròn sắt - 2 鐵圓桌架 - 2

Bàn tròn sắt - 2 鐵圓桌架 - 2

Bàn tròn sắt - 2 鐵圓桌架 - 2
Bàn tròn sắt - 2 鐵圓桌架 - 2
Trang chủ » Sản phẩm » Bàn sắt / Tủ sắt (tròn) , 鐵桌 / 鐵櫃 (圓形) » Bàn tròn sắt - 2 鐵圓桌架 - 2
Danh mục sản phẩm 产品分类
Facebook 粉丝专页

Bàn tròn sắt - 2 鐵圓桌架 - 2

Lượt xem: 1019

鐵圓桌 - 2鐵圓桌架 - 2

遵循客戶的要求 

小桌架規格      Ø254* 670mm  

小桌子

 

大桌架規格      Ø354* 670mm 

大桌子

 

Chi tiết sản phẩm
Đánh giá

鐵圓桌 - 2鐵圓桌架 - 2

Sản phẩm cùng loại
backtop